Forside
  Profil
  Målgruppe
Bofællesskaber
  Dagsbeskæftigelse
  Aktiviteter
  Beboere
  Medarbejdere
  Værdigrundlag
  Visitation
  Bestyrelsen
  Rejser
  Rockbandet
  Aktivitetskalender
  Studerende
  STU
  Kontakt os
   
          
 
Tina Larsen
Købmandsgården
Forsyningshold
tvl@stkmg.dk
Thomas Olesen
Købmandsgården
Håndværksholdet
to@stkmg.dk
Korna Bundgaard
Købmandsgården
kb@stkmg.dk
Vagn Fuglsang
Købmandsgården
Håndværksholdet
Lederteam 
vf@stkmg.dk

         
     
Helle Stentoft
Poststrædet 12
Forsyningshold
Lederteam
hs@stkmg.dk
Jan Degrauwe
Poststrædet 12
Camping hold
Lederteam
jd@stkmg.dk
Anders Guldhammer
Poststrædet 12
agc@stkmg.dk
   
         
 
Henrik Møller
Poststrædet 16
Grønt hold
hrm@stkmg.dk
Nete Kaastrup
Poststrædet 16
Grønt hold
nt@stkmg.dk
Majbritt Degrauwe
Poststrædet 16
Lederteam
daglig leder
majbritt.stkmg@nordfiber.dk
Esben Træholt
Poststrædet 16
Håndværksholdet
et@stkmg.dk
 
         
     
Lasse Wiesneck
Campinghold
lw9440@gmail.com
Mariann Mogensen
Nordvangsvej
Grønt hold
mm@stkmg.dk
Jens Gunnersen
Nordvangsvej
Campingholdet
jg@stkmg
   
         


       
Mona Hyttel Bisgaard
Attrupvej 3
mhb@stkmg.dk
Christina Klein
Attrupvej 3
Agc@stkmg.dk
Gitte Torp Nielsen
Attrupvej 3
gtn@stkm.dk
   
         
Vikarer        
     
Danny Heinricht
dh@skmg.dk
Charlotte Berntsen
cb@stkmg.dk
Michael Thomsen
mt@stkmg.dk
Lotte Stisen
ls@stkmg.dk
Marianne Poulsen
mp@stkmg.dk
         
         
Erling Thomsen
ert@stkmg.dk
Jette Maria Sørensen
jms@stkmg.dk
Sabina Søborg
ssj@stkmg.dk
   
   
Kontordame Pedel Studerende    


       
Dora
dora.stkmg@nordfiber
John Simonsen Frederik hagen
studerenden
fh@stkmg.dk
Nikolai Hansen
studerende
nh@stkmg.dk
 
Bente Jensen